Τούμπα

19 Δεκεμβρίου 2018
Όσο υπάρχει η Τούμπα

Όσο υπάρχει η Τούμπα

Τι σημαίνει τούμπα; Τούμπα σημαίνει τύμβος, είναι ένας λόφος γης που σχηματίστηκε λόγω της ύπαρξης ταφικού-ών μνημείων στο εσωτερικό του. Στην Τούμπα Θεσσαλονίκης, στα όρια με […]